Acasă Actualitate Ministerul Educației selectează profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

Ministerul Educației selectează profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

Foto: StiriEdu.ro

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat joi, prin Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), apelul de selecţie destinat cadrelor didactice care doresc să facă parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale (CPEECN).

„CPEECN se constituie ca grup de profesori, organizaţi pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel naţional şi urmează să evalueze, într-o manieră unitară şi eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale (Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, Bacalaureat, definitivare în învăţământ şi concursul naţional de ocupare a posturilor didactice – titularizare)”, informează un comunicat al MEC.

Procesul de selecţie a candidaţilor se desfăşoară în perioada 21 septembrie – 1 decembrie.

Citiți: Lucrările de la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor fi corectate de experți evaluatori

Prima etapă – între 21 şi 30 septembrie – este alocată înscrierii şi încărcării dosarelor pe platforma informatică dedicată.

Pentru a obţine calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au desfăşurat activităţi de predare-învăţare-evaluare, în ultimii trei ani şcolari încheiaţi, în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal; au gradul didactic I, II sau titlul ştiinţific de doctor în specialitate; au experienţă de organizare şi participare la evaluări, în cadrul examenelor şi concursurilor naţionale/internaţionale.

În etapa a II-a, cuprinsă între 1 şi 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, urmată de verificarea competenţelor de evaluare şi selecţia cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie – 1 decembrie).

„Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea şi absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfăşura între 2 decembrie 2020 şi 15 martie 2021”, precizează MEC.

Atribuţiile de bază ale CPEECN sunt: evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naţionale, pe fiecare disciplină de examen/concurs – evaluare centrată pe competenţe, cu respectarea principiilor calităţii şi echităţii; antrenarea şi susţinerea profesorilor de la clasă, prin activităţi de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor/concursurilor naţionale; realizarea unui raport de activitate/disciplină de învăţământ, cu evidenţierea aspectelor pozitive şi a celor care necesită îmbunătăţiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naţionale.

„Membrii CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învăţământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat şi în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual. În acelaşi timp, cadrele didactice din CPEECN care desfăşoară activităţi de evaluare primesc, în cadrul fişei de evaluare pentru obţinerea gradaţiei de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naţionale”, menţionează sursa citată.

Articolul precedentRectorul SNSPA, un nou atac la Sorin Cîmpeanu: „Este inacceptabil” să reprezinte universitățile
Articolul următorFonduri europene pentru proiecte educaționale, perioada 2020-2021